Fő szolgáltatások

Az ECOOL Kft. 1995-óta folyamatosan fejleszti a kor hardver, szoftver, minőségbiztosítási rendszer igényeinek megfelelően saját számítógépes Fluid Management rendszerét.

Tovább »

Az ECOOL TFM túlmutat a különböző kenőanyagok kezelésén, hiszen e szolgáltatás teljes körűen felöleli mindennemű, a kenőanyagokkal kapcsolatos teendőket.

Tovább »

Az ECOOL számára azok a Partnerek is fontosak, akiknél az állandó kenőanyagszerviz munkatársi jelenlét gazdaságosan nem oldható meg.

Tovább »

Partnereink számára a komplex szolgáltatás biztosítása a legfontosabb. A szolgáltatási portfóliónk részét képezi az ipari létesítmények teljes körű tisztítása.

Tovább »

Egyéb szolgáltatások

KENŐANYAG- ÉS MOSÓFOLYADÉK-OPTIMALIZÁLÁS

EFM feladatok egyik első lépése a megfelelő kenőanyag kiválasztása. Ennek alapja a termék ár-érték aránya, természetesen maximálisan figyelembe véve a gépgyártók szabványos előírásait. A kenőanyag-optimalizálási javaslat kidolgozása során az egészség-, és környezetvédelem is nagy jelentőséggel bír. A javaslat elfogadása után bevezetésre kerülő új anyagok dokumentációjának beszerzése is az ECOOL feladatai közé tartozik. A kenőanyaggyártókkal való kapcsolattartás, a szállítás és raktározás is az ECOOL TFM rendszer részét képezi. A kenőanyaggyártók piaci versenyhelyzetbe kényszerítése lehetővé teszi, hogy az ECOOL partnerek még biztosabban elérjék gazdasági céljaikat.

KENŐANYAG-VIZSGÁLATOK

Az időszakos laborvizsgálatok és különböző mérések biztosítják a kenőanyagok állapotának folyamatos ellenőrzését. Saját mérőeszközök segítségével a legtöbb vizsgálatot az ECOOL is képes elvégezni, de több bel-, és külföldi laboratóriummal való szoros szakmai kapcsolatunk még objektívabb szakvéle- ményt eredményez partnereink részére. Az ECOOL magasan kvalifikált műszaki vezetése hosszú évek szakmai tapasztalatait képes átültetni gyakorlati haszon- ná az ipari világába. A hűtő-kenő folyadékok, az emulziók kezelésében és hozzáértésében az ECOOL a kivívott tekintélye mellett az országhatáron túl is egyre bővülő elismerésre talál.

VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉS

Az ECOOL működése során a környezettudatos magatartásra törekszik. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet a veszélyes hulladékok mennyiségének drasztikus csökkentésére, a szelektív gyűjtésre és a keletkező veszélyes anyagok ártalmatlanítására. Ennek a szemléletnek megfelelően folyamatosan a hosszú élettartamú kenőanyagok használatát részesíti előnyben. A veszélyes hulladék szállító és ártalmatlanító vállalkozásokkal kötött szerződések alapján a piaci lehetőségek közül a legkedvezőbbet kínálja partnerei számára. Az ECOOL TFM kidolgozott egy technológiát a korábban kidobásra kerülő emulziók újrafelhasználására, illetve Magyarországon elsők között helyi szintű vákuumdesztillációs eljárást alkalmaz. A XXI. századi technológia meghonosítása érde- kében a hulladékkezelésben egyre több felhasználónál letelepített bepárlóberendezéssel oldja meg a hulladékok kezelését.

EGYÉB FOLYADÉKOK KEZELÉSE

Az ECOOL tapasztalatot szerzett a kenőanyagok kezelése mellett, a technológiai szempontból igen nagy jelentőséggel bíró mosófolyadékok kezelésében, gondo- zásában. Eszközeivel laboratóriumi körülményeknek megfelelő vizsgálatokat képes elvégezni a mosófolyadékok fizikai és kémiai paramétereire vonatkozóan.

VÍZKEZELÉS

Az elmúlt időszak tapasztalatai ráirányították a figyelmet az emulzióhoz használt víz minőségére. A különböző professzionális vízkezelési és víztechno- lógiai vállalkozásokkal kialakított együttműködés bármilyen speciális üzem részére megfelelő minőségű és mennyiségű technológiai vizet tud előállítani. Országos szinten egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik a különböző központi folyadékellátó rendszerek telepítése és üzemeltetése területén. A kezelt, és folyamatosan vizsgált víz használata megelőzi a váratlan gépmeghibásodások egy részét, illetve a karbantartás során lerövidül a vízellátó rendszerek karbantartási ideje. Ezzel elősegíti a termelés biztonságát és az ECOOL partnerek gazdasági céljainak elérését.